SOS Dolfijn – stranding

 

Wanneer een bruinvis of dolfijn levend op het strand terecht komt verkeert het dier altijd in nood! Meestal zijn dieren (ernstig) gewond, ziek of verzwakt of gaat het om een jong dier dat zijn moeder is kwijtgeraakt.

Uit ervaring is gebleken dat ogenschijnlijk fitte dieren in het opvangcentrum vaak geruime tijd hulp nodig blijken te hebben om drijvende te blijven en zo verdrinking tegen te gaan. Uit de vele ervaringen waarbij omstanders dieren direct terugplaatsten in zee bleek datzelfde dier veelvuldig wederom te stranden, vaak in slechtere conditie of dood. Direct terugduwen in zee kan betekenen dat het dier door verdrinking om het leven zal komen.

Bruinvissen en dolfijnen EHBO

Walvissen (groot en klein) verslechteren snel wanneer zij op het strand terecht gekomen zijn. De dieren hebben altijd en rap hulp nodig!

Wanneer het gaat om grote walvissen (3 meter of groter) dan is het belangrijk zelf geen actie te onder nemen maar direct contact op te nemen met de experts van SOS Dolfijn. Het alarmnummer van SOS Dolfijn en is dag en nacht bemand. Het nummer mag alleen worden gebruikt voor meldingen van levend gestrande walvisachtigen!

Gaat het om de kleinere soorten (bruinvissen en dolfijnen) dan kunt u direct zelf veel voor het dier in nood betekenen. SOS Dolfijn heeft 4 gouden regels opgesteld voor het verstrekken van eerste hulp bij gestrande bruinvissen en dolfijnen. Verzorg het dier totdat de dolfijnambulance van SOS Dolfijn er is.

sos_dolfijn

 

Dode dieren

Wanneer het om een dood dier gaat kunt u dit melden op www.walvisstrandingen.nl.
Dode bruinvissen kunnen tevens per regio bij verschillende organisaties telefonisch gemeld worden.
Wanneer een dier pas overleden is of voldoende vers is, dan is het belangrijk dat dit dier zo spoedig mogelijk kan worden onderzocht. Dit strandingsonderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vindt plaats aan de Universiteit Utrecht.
Meer informatie en telefoonnummers vindt u hier.