PADI Duikinstructeur worden bij Scubido: IDC en IE

De PADI duikinstructeurs cursus heet het IDC, Instructor Development Course.

PADI IDC

Het IDC bestaat uit twee delen het AI Assistent Instructeurs gedeelte en het OWSI Open Water Scuba Instructor gedeelte. Je kunt de twee delen samen als een IDC of afzonderlijk als twee los staande cursusdelen volgen.

Je zult merken dat het IDC een leerproces is dat gepaard gaat met vallen en opstaan, wij als Staff zullen je tijdens dit leerproces begeleiden. De Staff binnen jouw IDC zal bestaan uit een Course Director (verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het IDC) en zijn assistenten de Staff instructeurs.

Om de kwaliteit van het IDC programma te waarborgen mag het IDC alleen op een IDC centrum gegeven worden.

Als je het IDC of OWSI afgerond hebt volgt het IE instructeurs examen. Je instructeurs examen wordt afgenomen door een PADI Instructor Examiner. Dit is een objectief beoordelingsproces, bedoelt als controle middel.Het verifieert of jij als IDC kandidaat tijdens het IDC het instructeurs niveau hebt bereikt en het controleert of wij als Staff er voor gezorgd hebben dat het IDC wat je gevolgd hebt aan alle vereisten van PADI heeft voldaan.

Doordat de Instructor Examiner geen voorkennis heeft van je prestaties binnen het IDC, kan je IDC een onbevangen prestatie gericht leerproces zijn, dus hoe je prestaties binnen het IDC zijn blijft binnen het IDC en is geen factor binnen het IE. We zullen tijdens het IDC evaluatie gesprekken met je hebben waarin wij als Staff je progressie binnen je IDC bespreken. Aan het eind van het IDC zullen wij als Staff een laatste evaluatie gesprek met je hebben.

De Course director zal je tijdens dit gesprek zijn visie geven over je prestaties.
Een positief advies betekent dat wij als Staff en de Course director als eind verantwoordelijke vinden dat je er klaar voor bent en dat je jouw IE met vertrouwen tegemoet kunt zien.
Een negatief advies houdt in dat we vinden dat dit IE te vroeg voor je komt en dat we meer tijd in je willen steken zodat je het volgende IE met vertrouwen tegemoet kunt zien. We sturen je pas naar een IE als je er klaar voor bent.

Welke onderwerpen worden wel en welke onderwerpen worden niet behandeld tijdens het IDC

Binnen het IDC zullen we de nadruk leggen op het bekend raken met het PADI systeem op instructeurs niveau.

Hoe werkt het systeem en hoe ga je er straks als instructeur in de praktijk mee lesgeven.

Ook komen er onderwerpen aan de orde die te maken hebben met je beroeps aansprakelijkheid als instructeur, de duikbranche waar je als instructeur in te werken komt en een stukje marketing van de producten die je als instructeur aan je klanten wilt verkopen.

We gaan er van uit dat je bekend bent met onderwerpen uit eerdere PADI-cursussen zoals de divemaster theorie, je redding vaardigheid en je demonstratievaardigheden.

Mocht het blijken dat er tijdens het IDC op dit vlak nog aandachtspunten zijn dan is er in het IDC schema ruimte om hier wat tijd aan te besteden, maar het is verstandig om er voor te zorgen dat je voor jouw IDC op niveau bent.

Weet je nu al dat er aandachtspunten zijn laat het ons dan van te voren weten zodat we voor aanvang van het IDC daar al iets aan kunnen doen.

We noemen dit een IDC prep.

Afgezien van een eventuele IDC prep bestaat een IDC uit drie delen.

Deel een is een “pre assessment”, een beoordeling van de duiktheorie, demonstratie vaardigheden en de redding vaardigheden.

• Deel twee is het Assistant Instructor- gedeelte. Hier besteden we aandacht aan de filosofie van het PADI systeem en het geven van theorie-, zwembad- en buitenwaterlessen met hulp van het PADI systeem en de PADI- materialen.

• Deel drie is het Open Water Scuba Instructor-gedeelte. Daarin wordt dieper in gegaan op beroeps gerelateerde onderwerpen zoals aansprakelijkheid en bedrijfsvoering.

Ook zullen alle cursussen behandeld worden waarin je als instructeur les mag geven en doe je meer ervaring op in het lesgeven op instructeurs niveau.

Welk onderdeel van het IDC moet ik volgen

Als Divemaster (of gelijkwaardig) zal je een volledige IDC gaan volgen, zowel het AI- als het OWSI-deel.
Als Assistant Instructor (of gelijkwaardig) mag je volstaan met het OWSI-deel.
Het is mogelijk het AI- en het OWSI-deel van het IDC op verschillende momenten te doen.

Wij als Staff van Scubido raden je aan om ook als je het AI deel al gedaan hebt een volledig IDC te volgen je krijgt hiervoor een korting op de cursusprijs.

EFR-Instructeur

Voordat je je Open Water Scuba Instructor-brevet kunt aanvragen moet je niet alleen het instructeursexamen gehaald hebben, maar ook Emergency First Response Instructeur zijn.
De EFR-instructeurscursus cursus moet gedaan worden vóór de aanvraag van je Open Water Scuba Instructor-brevet.

Bij Scubido plannen we de EFR-instructeurscursus tijdens of voor het IDC in.

Het IE, instructeursexamen

Het examen kun je doen tot een jaar na succesvolle afronding van je IDC (je IDC blijft dus één jaar geldig).
Hoewel de meeste mensen het examen aansluitend doen, is er dus een mogelijkheid het nog even uit te stellen.

Dat kan uitkomst bieden als je nog extra duiken moet maken: voor deelname
aan een IE moet je er minstens 100 gelogd hebben en moet je minimaal 6 maanden gebrevetteerd zijn als sportduiker.
Bij Scubido plannen we het IDC liefst zó dat er altijd een week tussen het IDC en het instructeurs examen zit.

Voorwaarden voor deelname aan de PADI AI-cursus en het IDC

minimum leeftijd: 18 jaar
• bewijs van medische keuring, niet ouder dan 1 jaar
• gebrevetteerd als PADI Open Water, Advanced Open Water, Rescue en Divemaster, of gelijkwaardig.
• minimaal 6 maanden gebrevetteerd als sportduiker en minimaal 60 gelogde duiken • bewijs van EHBO- en reanimatie-opleiding, beiden niet ouder dan 2 jaar (EFR sterk aanbevolen)

Voorwaarden voor deelname aan de PADI OWSI-cursus

alle voorwaarden voor deelname aan de PADI AI-cursus of het IDC, hierboven genoemd
• gebrevetteerd als PADI Assistant Instructor-nieuwe stijl of gelijkwaardig.

Waar vindt het IDC en het IE plaats en hoe ziet het IDC shema er uit?

Het IDC vindt plaats in Schoorl bij Divecenter Scubido, de zwembad lessen vinden plaats in het zwembad van Hotel Akersloot en de buitenwater duiken vinden plaats in Vinkeveen zandeiland 4. Het ontwerp IDC schema ziet er als volgt uit

Donderdagavond

Vrijdag avond/dag

Zaterdag

Zondag

IDC

Zwembad

Theorie

Theorie

Theorie/Zwembad

Pre assessment

Zwembad

Theorie

Theorie

Theorie/Zwembad

Weekend 1

Zwembad

Buitenwater/Theorie

Buitenwater/Theorie

Theorie/Zwembad

Weekend 2

Zwembad

Theorie

Buitenwater/Theorie

Theorie/Zwembad

Weekend 3

Het IDC duurt ongeveer tien dagen, twaalf als je de EFR-instructeurscursus meerekent.
De Course Directors tijdens het IDC van Scubido zijn Erwin Ligthart en Rob Sijmons.
Het examen vindt plaats op drie plaatsen in Nederland Rotterdam, Eindhoven en Groningen.

Over welke lesmaterialen moet ik beschikken?

Je moet tijdens de IDC over een aantal lesmaterialen beschikken.
PADI heeft drie verschillende kits samengesteld waar alle benodigde materialen in zitten.

Je hebt voor de IDC natuurlijk een volledige duikuitrusting nodig. Denk aan het volgende.

• vinnen voor zwembad en voor buitenwater
• zwembadpak (minimaal een 3mm-shorty)
• buitenwaterpak (voor Nederland is een droogpak aan te raden)
• alternatieve luchtbron (octopus)
• timer met seconden aflezing (horloge of computer)
• 2 x noodsignaleringsmiddel (fluitje of noodsignaal op inflator, deco-boeitje) • je eigen duik fles
• je eigen logboek (denk aan je 60/100 duiken!)

Voorwaarden voor deelname aan een IE

• Een IDC succesvol voltooid hebben, niet langer dan één jaar geleden
• Minimaal 100 gelogde duiken en 6 maanden gebrevetteerd als sportduiker • Bewijs van medische keuring, niet ouder dan 1 jaar