De duikstek Geestmerambacht zuid – duik lokatie in Noord-Holland

GMA stond ruim 10.000 jaar geleden in open verbinding met de zee en is destijds dichtgeslibd met zand. In 1967 is het zand gewonnen voor de uitbreiding van Alkmaar en ontstond de huidige plas Geestmerambacht zuid. Het omliggende gebied is zware kleigrond met als gevolg dat de graafsleuven op de bodem nog in stand zijn en er een put ontstond met richels en steile hellingen waar de verschillende grondlagen (ook zeeschelpen) goed zichtbaar zijn. Door de zware klei zijn de hellingen stabiel en veilig. (Ook is hier een mammoetbotje gevonden tijdens de afgravingen)

In de ZuidOost hoek is een duikgebied uitgezet met vele objecten en verbonden met verschillende routen. De kortere, ondiepere routen zijn belijnd met touw en staalkabels vanaf de drijvende steiger. (De staalkabels zijn in samenwerking met de marine aangelegd).

Geestmerambacht

Deze plas is onderdeel van het recreatieterrein Geestmerambacht met een totale afmeting van 220 ha. Het ontstaan van het gebied gaat terug tot in de middeleeuwen. De toenmalige bewoners (Geestmannen) maakten het terrein, wat daarvoor vooral bestond uit drassige gronden, geschikt voor landbouw. Tot aan de jaren ‘50 van de vorige eeuw heeft het gebied deze bestemming met meer en minder succes gehouden. Gedurende de jaren ‘50 / begin jaren ‘60 werden er uitgebreide plannen gemaakt voor de reconstructie van het gebied. Door middel van ruilverkaveling ontstond er zo de mogelijkheid om een recreatiegebied aan te leggen grenzende aan het natuurgebied Het Kleimeer.

Advies: GMA is een grillige plas waar het zicht sterk kan varieren. Het water is gelaagd door soms 4 thermoclines waarbij iedere laag een ander zicht heeft. Op 9m ligt s’zomers een chemocline met een witte ondoorzichige laag van ca 50cm dik en eronder donker maar helder. Probeer bij slecht zicht een ander diepte laag.

De diepere routen (PVCbuisjes met Rode, Groene, Blauwe kleuren bandjes) sluiten aan op de belijningen en komen samen bij kruispunt RGB aan het eind van het bandenrif. Afwijkend is de rond lopende route (pvc: dubbelle grijze band).
Vanaf het paviljoen is er aansluiting op 3 lange heuvelrugrouten (streep-stip-streep) die over
de graafprofielen lopen naar een andere zijde van de plas en ondiep langs de kant weer terug.

4 leuke routen vanaf de ZuidSteiger:
Groen: eenvoudig, gemarkeerd met lijnen en banden, max 8m diep, veel objecten. Blauw: eenvoudig, gemarkeerd met lijnen, max 15m diep, langs stijle wanden,

s’zomers door de thermocline op 9m.
Routen gemarkeerd met lijnen, banden en paaltjes en s’zomers door de 9m thermocline:

Oranje: gevorderde route, max 17m diep, langs de mammoet, over heuvels
Rood: zeer gevorderde route, max 20m diep, mammoet, heuvelachtig, stijle wanden

Geestmerambacht zuid